SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ

Değerli iş ortaklarımız ;

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi Avrupa Kümeler Birliği’nin ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’a (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) 08..01.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantı onayına istinaden, Almar Fire olarak üyeliğimiz kabul edilmiştir. SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği-Defence & Aerospace Cluster Association ‘a teşekkür eder hayırlı olmasını dileriz.